Meny
Laddar...

Ansök om bidrag

Innan du fyller i ansökan vill vi att du tar del av följande information. 

  • Vi tar emot ansökningar löpande och bearbetar dem vartefter de kommer in. Räkna med ca 1-2 veckor innan du får svar från oss.
  • Ofta behöver vi ha kompletterande uppgifter från dig innan vi fattar beslut om ett eventuellt bidrag. Var därför noga med att fylla i kontaktuppgifter korrekt.
  • När du skickar in ansökan intygar du samtidigt att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga. Att använda medel på något annat sätt än vad som angivits i ansökan kan medföra att vi kan komma att återkräva det beviljade anslaget.
  • Alla som söker får inte bidrag. En bedömning görs av varje ansökan men ett avslag motiveras inte och kan inte heller överklagas.
  • Vi kommer att spara de personuppgifter du fyllt i för att kunna fullgöra våra eventuella åtaganden mot dig. Vi sparar inte personuppgifter i onödan och vi kommer inte att överlåta personuppgifterna till någon annan. 

Ansökningsformulär

Bifoga filer: