Meny
Laddar...

Ansök om bidrag

Innan du fyller i ansökan vill vi att du tar del av följande information. 

  • Vi tar emot ansökningar löpande och bearbetar dem vartefter de kommer in. Räkna med ca 3-6 veckor innan ni får svar från oss.
  • Ofta behöver vi ha kompletterande uppgifter innan vi fattar beslut om ett eventuellt bidrag. Var därför noga med att fylla i kontaktuppgifter korrekt.
  • Försök att ge en så bra bild som möjligt hur ni tänker använda det ansökta bidraget. Bifoga gärna en budget.
  • Beroende på omfattningen av er produktion kan det vara bra att söka bidrag från fler håll. Ange gärna vilka andra bidragsgivare ni har vänt dig till. 
  • Stiftelsen får många ansökningar och därför kan långt ifrån alla ansökningar beviljas. En bedömning görs av varje ansökan men ett avslag motiveras inte och kan inte heller överklagas.
  • När du skickar in ansökan intygar du samtidigt att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga. Att använda medel på något annat sätt än vad som angivits i ansökan kan medföra att vi kan komma att återkräva det beviljade anslaget.
  • Vi kommer att spara de personuppgifter du fyllt i för att kunna fullgöra våra eventuella åtaganden mot dig. Vi sparar inte personuppgifter i onödan och vi kommer inte att överlåta personuppgifterna till någon annan. Läs vår personuppgiftspolicy här.

Ansökningsformulär

Bifoga filer:


Du kan bifoga flera filer genom att markera flera filer på en gång